Chào Mừng

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn du học Úc! Đại học là thời gian để gặp gỡ những người khác và suy nghĩ về những câu hỏi sâu sắc hơn của cuộc sống, như ‘Mục đích của cuộc sống là gì?’ Hoặc ‘Tại sao lại có những đau khổ như đại dịch COVID?’. Tham gia một nhóm sinh viên Tin Lành là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Chúng tôi có các nhóm sinh viên Tin Lành trên khắp nước Úc và chúng tôi rất muốn các bạn tham gia vào cộng đồng Tin Lành của chúng tôi tại trường đại học.

Hầu hết các trường đại học trên khắp nước Úc đều có các nhóm Tin Lành cho sinh viên Quốc tế, được gọi là ‘FOCUS’. FOCUS giúp cho Sinh viên Quốc tế Kết bạn và Gặp gỡ Chúa Giê-su. FOCUS thuột về Hội Sinh viên Tin Lành Úc (AFES). AFES cũng là thành viên của Hội Sinh viên Tin Lành Quốc tế (IFES). IFES là một phong trào sinh viên chia sẻ và sống theo tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-su. Phong trào này xảy ra ở các nhóm đại học địa phương trên khắp thế giới.

FOCUS

Về Chúa Giêsu

Chúa Giêsu là ai? Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su không chỉ là một người khôn ngoan hay một nhà tiên tri. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người để chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta món quà miễn phí là sự tha thứ tội lỗi. Tội lỗi là không vâng lời Đức Chúa Trời bằng hành động hoặc trong trái tim hoặc trong tâm trí của chúng ta, sống theo cách của chúng ta mà không theo cách của Đức Chúa Trời, ví dụ như không tôn kính cha mẹ, nói dối, trộm cắp, thờ cúng thần tượng, ghét người khác (tức là giết người trong lòng), hoặc dục vọng (tức là phạm tội tà dâm trong lòng), dùng danh Thượng Đế một cách bừa bãi, ham muốn đồ vật của người khác. Đáng buồn thay, tất cả loài người (ngoại trừ Chúa Giê-xu) đều phạm tội. Và hình phạt của tội lỗi là cái chết. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Đức Chúa Trời cũng là quan tòa công bình và tội lỗi cần phải bị trừng phạt, Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong Chúa Giê-xu, chết trên thập tự giá để tự mình gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã sống lại, chứng minh rằng ngài thực sự là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi, đồng thời ban sự sống mới cho những ai tin vào ngài, mang lại hòa bình giữa tội nhân chúng ta và Đức Chúa Trời. Và chỉ khi biết, tin cậy và đi theo Chúa Giê-su, Chúa Giê-su sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và bạn mới có thể có cuộc sống và mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14: 6). Chúng tôi cầu nguyện rằng trong thời gian học đại học, bạn sẽ được gặp Chúa Giê-xu và đi theo Ngài! Chúng tôi rất muốn giúp bạn hiểu rõ hơn về Chúa Giê-su và tin cậy Ngài bằng cách đọc Kinh thánh cùng với bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những gì Chúa Giê-su đã làm ở trang mạng này.

Về Chúng Tôi

AFES là viết tắt của Australian Fellowship of Evangelical Students. Sứ mạng của chúng tôi là rao truyền về Chúa Cứu Thế Giê-su ở trường đại học để mọi người có thể biết, tin cậy và đi theo Chúa Giê-su, và trưởng thành hơn trong đức tin của họ nơi ngài. Chúng tôi cũng muốn các học viên được đào tạo để chia sẻ Chúa Giê-su với những người khác, cũng như phục vụ ngài mọi lúc mọi nơi, kể cả trong các nhà thờ địa phương. Các nhóm đại học Tin Lành của chúng tôi được dẫn dắt bởi các sinh viên và được hỗ trợ bởi các người truyền giáo.